Vid dödsfall

Att mista en nära vän eller anhörig är en av livets mest omvälvande händelser. Därför är det helt naturligt att du kan känna dig osäker på det du står inför.

Vad händer när någon dör?
När ett dödsfall inträffar kommer många frågor.
Vad sker med den avlidne, vad ska jag göra, hur ska jag göra?

När döden inträffat transporteras den avlidne från sjukhusets avdelning till bårhuset.
Avlider någon i ett kommunalt boende, ombesörjer vi bårtransport då vi har jour dygnet runt.

Övriga bårtransporter genomförs i Landstingets regi. Detta ombesörjes för närvarande av Fonus genom upphandling. Det är dock valfritt att kontakta den begravningsbyrå ni vill samarbeta med.

När ni sedan varit i kontakt med oss på begravningsbyrån och valt kista, ansvarar vi för att den avlidne sveps och läggs i kistan. Svepdräkten består av en lång vit skjorta och ansiktsduk. Ett alternativ är egna kläder. Efter kistläggning förs kistan till en bisättningsplats (i Västerås är det vanligtvis Hovdestalund) i väntan på begravningsakten i någon kyrka eller kapell. I vissa fall finns det en stor önskan att se den avlidne. Det är möjligt att göra det i samband med kistläggning eller vid en annan tidpunkt, som bör vara så nära i anslutning till dödsfallet som möjligt.

Den avlidne ska vara jordbegravd eller kremerad inom 30 dagar från dödsfallet.

Begravningsavgift
Vi betalar alla en begravningsavgift som innefattar rätt till:
Grav - gravsättning och kremering.
Transporter efter bisättning - Lokal för förvaring och visning av stoftet.
Bärare vid jordbegravning.
Lokal för begravningsceremonin.
Skötsel av kyrkogårdens/gravplatsens allmänna ytor.

Kyrkoavgift
Medlemmar i Svenska kyrkan betalar en medlemsavgift (kyrkoavgiften) vilket möjliggör tillgång till präst, organist och kyrkolokal. Det finns möjlighet till präst och kyrkolokal även om man ej är medlem. Då ska särskilda skäl föreligga. Det tillkommer dock en kostnad för kyrkans personal och lokal i dessa fall.

Kostnader som betalas av dödsboet

 • Begravningsbyråns arvode
 • Kista
 • Urna
 • Annons
 • Blommor
 • Minnesstund
 • Solist
 • Bisättningstransport
 • Gravsten
 • Bouppteckning
 • Skötsel av graven
 • Svepning

 

När dödsboet saknar tillgångar
Finns det inga tillgångar bistår socialförvaltningen dödsboet dess begravningskostnader, inom ramen för vedertagna traditioner, oavsett den dödes ursprung eller livsåskådning. Alla som är folkbokförda i Sverige, har rätt till en värdig begravning. Det är viktigt att inte betala några räkningar med dödboets tillgångar, innan socialförvaltningens utredning är klar om bistånd för begravningskostnaderna. Begravningskostnaderna är prioriterade före alla andra kostnader.