Testamente


Ett testamente kan i vissa fall vara bra att upprätta. Särskilt då man vill styra hur tillgångarna ska fördelas mellan arvtagarna. Det finns dock lagar som bestämmer hur arv ska fördelas.
Då det finns gemensamma barn sitter den efterlevande i orubbat bo om de var gifta, om de levt i ett samboförhållande gäller andra regler.
På Ringströms begravningsbyrå kan vi hjälpa er med att upprätta ett testamente.
Ett testamente under normala förhållanden kostar 1 000 :-.

Länkar

Arvsrätt

Äktenskapsbalken