Arvskifte

Arvskifte görs då bouppteckningen är godkänd hos skattemyndigheten.
Arvet fördelas enligt arvsordning, enligt testamente eller som dödsbodelägarna själva kommer
överens om. Vi hjälper till med arvskifte om så önskas.