Checklista

Till er hjälp har vi gjort en checklista över sådant som kan vara värdefullt att tänka på.
En del av det uppräknade kanske inte är aktuellt just i din situation.

Anhöriga
Kontakta anhöriga som bör vara inblandade i planeringen av begravningsarrangemanget.

Försäkringar
Försäkringsbolagen meddelas av olika skäl. Vissa försäkringar ska upphöra, vissa ska föras över till någon efterlevande och vissa faller ut automatiskt i anledning av dödsfallet.

Abonnemang och medlemskap
För att undvika onödiga avgifter är det viktigt att säga upp aktuella abonnemang. Kanske vissa avtal också ska överföras på efterlevande.
Säg upp medlemskap och kontakta gärna föreningen. En förening där den avlidne varit aktiv vill kanske sända blommor eller övervara begravningen. Det kan också finnas ett tillgodohavande som ska återbetalas vid dödsfall.

Fakturor
Det kan vara bra att kontakta företag där fakturor snart förfaller. När man inte vet vad det finns för tillgångar i dödsboet har man rätt att vänta med betalning av faktura. De flesta företag känner till detta och kan då flytta fram betalningsdatum på fakturan så att dödsboet slipper påminnelseavgifter. Begravningskostnader är alltid prioriterade före andra kostnader.


Annat att tänka på

 • Säga upp boendet
 • Tömma kylskåp och slänga sopor
 • Ta hand om husdjur och vattna blommor
 • Sänka värmen
 • Hämta tillhörigheter på sjukhuset
 • Meddela hemtjänst och städbolag
 • Meddela hemsjukvården - Återlämna hjälpmedel och larm
 • Lämna vapen till polisen
 • Lämna överbliven medicin till apoteket
 • Makulera ID-kort, pass och körkort
 • Samla in reservnycklar
 • Flytta felparkerad bil
 • Övertagande av gravrätt för ev. gravplats
 • Avsluta sociala medier