Bouppteckning

Efter ett dödsfall skall det upprättas en bouppteckning efter den avlidne.
I bouppteckningen skall den avlidnes och ev. efterlevande makes tillgångar och skulder såsom de var vid dödsdagen nedtecknas.

Bouppteckning görs för att slå fast vilka som är delägare i dödsboet, för att kunna avsluta konton och sälja värdepapper samt vägledande inför arvskiftet att arvet fördelas rätt mellan arvtagarna.

Om det inte finns tillgångar så att det täcker begravningskostnaden, görs ingen egentlig bouppteckning, då görs istället en dödsboanmälan hos socialkontoret. 

En bouppteckning kostar under normala förhållanden 5 900:-.
Arvodet tas från dödsboets tillgångar. Vanligen kan ett fast pris lämnas i förväg.


Vi har tillgång till experter inom juridik när behovet så uppstår.