Natur

Den nordiska naturen med sin friska luft och sitt rena vatten berättar om ett starkt kretslopp där naturen får tid att växa. För oss symboliserar kistan Natur tidlöshet. Naturkistan kommer i varianterna obehandlad furu, antikbrun furu och vitlaserad furu.
7900 :-
Laserad 8 900:-

Obehandlad furu

Antikbrun furu

Vitlaserad furu