Grundpris (alla priser är ink. moms)

Ringströms begravningsbyrå arrangerar en begravning till ett
grundpris på 8 900:-
vilket omfattar de vanligast förekommande behoven av tjänster vid en begravning.

Det som tillkommer utöver grundpriset är kista och vid behov urna.
Kistor från 3900:-  Urnor från 850:-

Övrigt som man själv väljer till som då medför en ökad kostnad är:

  • Blommor att smycka med
  • Dödsannons (495 kr i Västerås tidning)
  • Förtäring vid minnesstund efter begravningsceremoni
  • Program att dela ut till gästerna
  • Bouppteckning
  • Arvskifte
  • Gravsten
  • Förvaltning av dödsbo
  • Avyttring av boende