Grundpris

Ringströms begravningsbyrå arrangerar en begravning till ett
grundpris på 6 600 :-

Till grundpriset tillkommer en obligatorisk kostnad för bisättningstransport, beroende på avstånd till bisättningslokalen samt kostnad för kista. Kistor från 3 900 :-

Vid en gravsättning utan ceremoni (direktkremation) tar vi ett fast pris på 9 900:-
Då ingår kista, transporter, minneslund och nödvändigt administrativt arbete.

Övrigt som man själv väljer till som då medför en ökad kostnad är:

  • Blommor att smycka med

  • Dödsannons

  • Förtäring vid minnesstund efter begravningsceremoni

  • Program att dela ut till gästerna

  • Bouppteckning

  • Arvskifte

  • Gravsten

  • Förvaltning av dödsbo

  • Avyttring av boende