Dina önskemål


Ringströms Begravningsbyrå
Vi arrangerar begravningar där dina önskemål står i fokus,för att skapa ett bestående minne. Kanske hade den avlidne särskilda önskemål som kan förverkligas.

Vår uppgift
Vår uppgift är att i samarbete med de anhöriga ta hand om de praktiska frågorna. Under vårt samarbete är det samma person som Du har kontakt med hos oss. Du har också möjlighet att välja plats för genomgång av uppdraget. Vi gör gärna hembesök.

Begravningsceremonin
Begravningsceremonin kan ske som borgerlig begravning, i enlighet med Svenska kyrkans ritual eller som frikyrkorna föreskriver. Begravningsbyråns arrangemang och åtaganden kan vidare anpassas till andra önskemål eller andra religioners traditioner.