Grundpris 6 600:-

 • Kundmöte och planering inför ceremoni

 • Upprättande av annons

 • Kistläggning samt svepdräkt

 • Transporter till och från ceremoni i kyrka och kapell

 • Erforderliga kontakter med myndigheter

 • Beställning av nödvändiga intyg

 • Bokning av:
  Förrättningslokal (kyrka, kapell eller annan lokal), präst eller annan officiant och organist, kistdekoration, handbuketter och ev. övriga blommor, solist eller andra musiker, förtäring/lokal inför minnesstund/begravningskaffe, bärare vid jordbegravning och
  ev. asktransport inom kommunen

 • Stämma av med anhöriga och andra berörda inför ceremonin

 • Iordningställande av ceremonilokal och dekorationer

 • Minnespärm med förteckning över blomhälsningar, musik etc under ceremonin

 • Konsultation