Grundpris 8 900:-

 • Kundmöte och planering inför ceremoni
 • Upprättande av annons och införande i Västerås tidning
 • Kistläggning, sveptdräkt samt bisättningstransport
 • Transporter till och från ceremoni i kyrka och kapell
 • Erforderliga kontakter med myndigheter
 • Beställning av nödvändiga intyg
 • Bokning av:
  Förrättningslokal (kyrka, kapell eller annan lokal), präst eller annan officiant och organist, kistdekoration, handbuketter och ev. övriga blommor, solist eller andra musiker, förtäring/lokal inför minnesstund/begravningskaffe, bärare vid jordbegravning och
  ev. asktransport inom kommunen
 • Anmälningar om deltagande inför minnesstund/begravningskaffe
 • Stämma av med anhöriga och andra berörda inför ceremonin
 • Iordningställande av ceremonilokal och dekorationer
 • Minnespärm med förteckning över blomhälsningar, musik etc under ceremonin
 • Konsultation