Dödsboförvaltning

Vid dödsboförvaltning tar vi hand om dödsboets alla göromål. Som att: Tömma och städa boendet, betala räkningar, kontakt med bank och myndigheter, avyttring av materiella tillgångar samt bostadsrätt/fastighet. Förvaltningen behöver ej vara allomfattande.