Gravsättning utan ceremoni

Vid en gravsättning utan ceremoni (direktkremation) tar vi ett fast pris på 9 900:-
Då ingår kista, transporter, minneslund och nödvändigt administrativt arbete.