Begravningsalternativ

Borgerlig
Borgerlig begravning är en ceremoni utan religiösa förtecken. Vissa kapell finns tillgängliga för akten. Akten är fri i sin utformning och kan även ske direkt vid gravplatsen. Den kan arrangeras med musik, dikt och tal som förrättas av borgerlig officiant, vän eller anhörig. Enligt lag är inte begravningsakt obligatorisk utan kistan kan föras till gravsättning eller kremation utan ceremoni.

Kyrklig
Begravningsgudstjänsten äger rum i kyrka eller kapell med en präst som officiant. Tid och plats bokas med församlingen. I samråd med präst och begravningsbyrå, utformar Du som anhörig akten genom att välja orgelmusik, psalmer, dikter, musik eller solostycken etc. Många väljer att ta avsked i kyrkan, då de flesta i dag kremeras. Även vid jordbegravning kan man ta avsked i kyrkan, men brukligt är att avsked då tas vid gravplatsen. Bärare är kostnadsfritt.
 

Frikyrklig
Frikyrkliga begravningar liknar ofta Svenska kyrkans akter men är mindre traditionella och friare till sitt innehåll. Ritualer, symboler och ordning kan vara annorlunda inom de olika trossamfunden. Akten äger oftast rum i egna kyrkan, ibland i allmänna kapell eller i Svenska kyrkans lokaler.

Annan religion
Utformningen av akten varierar mellan olika religioner men även inom samma religion.
Oftast är man trogen sitt hemlands form och uttryck när man väljer ceremoni.