Annons

Vanligt är att dödsannons införs i en eller flera tidningar med lokal anknytning till den avlidne.

Förutom den dödes namn samt födelse- och dödsdatum är det vanligt att en dödsannons innehåller en symbol som ger en bild av en persons intressen, namnen på de närmast sörjande, en dikt, när och var jordfästningen ska ske samt uppgifter om en eventuell minnesstund.
Det kan också framgå av annonsen att begravningsakten sker i kretsen av de
närmaste. 

Här intill visas ett exempel på dödsannons.
Vi på begravningsbyrån hjälper till med utformning av annonsen och tillhandahåller ett stort urval av symboler och dikter.

Annons4.png